Server Status
Server Time
Players Online
 67   5

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Valhalla

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Unje 590 Whitesmith 99 70 None
2 Smith 440 Whitesmith 99 70 None
3 Keveen 170 Whitesmith 99 69 None
4 Mischlitte 131 Whitesmith 99 70 Magikarp
5 ForgeSmith 110 Whitesmith 99 70 None
6 bentaman 80 Whitesmith 99 70 None
7 HighWizard 60 Whitesmith 99 70 None
8 Shopee 30 Whitesmith 99 70 Tito Robs Gayclub
9 Minatozaki Sana 30 Whitesmith 99 70 None
10 PASAPAKNGA 30 Blacksmith 97 50 None
11 VeryVeryVeryVery 10 Whitesmith 99 70 None
12 merchant 10 Whitesmith 96 65 None
13
14
15
16
17
18
19
20